Τρέχα!

June 11th, 2009

* Βλέπω αυτή την ουρά που τρέχει. Όλο τρέχει.

Απλώς δεν έχω καταλάβει ακόμη αν τρέχει για να προφτάσει την ουσία ή αν τρέχει να ξεφύγει από αυτήν! *

Πηγή εικόνας: gilad.deviantart.com

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply